Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 25- 2022. 02. 25

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.25.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában, és a 134/E. §-ban kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 17. § (11) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem állapítható meg eseti támogatás azon kérelmező részére, aki)

„a) állástalan személy, és a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával való együttműködését a kérelem benyújtását megelőző egy év időtartamból legalább 120 nap, vagy azt meghaladó időszakról szóló hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, kivéve, ha rendszeres jövedelme, pénzellátása a kérelem benyújtását megelőző hónapban szűnt meg.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.