Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítáról

Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 02. 25

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítáról1

2023.02.25.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában, és a 134/E. §-ban kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. február 26. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.