Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 05- 2023. 05. 05

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.05.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában, és a 134/E. §-ban kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 17. § (11) bekezdés a) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

Sárbogárd város térítési díj mértékei

1.

Tartós elhelyezést nyújtó intézményben (Ady E. u.) fizetendő térítési díj
napi5.400.-Ft

2.

Idősek átmeneti elhelyezését nyújtó intézményben fizetendő térítési díj
napi3.500.- Ft

3.

Hajléktalanok átmeneti otthonában fizetendő térítési díj
1 Ft-tól a szociális vetítési alap összegéiga szociális vetítési alap összegétől -

a jövedelem 25 %-a
napi max.: 235.- Ft
havi max. 7. 125.- Ft


a jövedelem 35-%
napi max.: 1.330.- Ft
havi max.: 40.000.- Ft

4.

Nappali ellátásban részesülők (Tompa M. u.) napi térítési díja

0.- Ft

5.

Szociális étkeztetés térítési díja
1 Ft-tól a szociális vetítési alap összegéig
a szociális vetítési alap összegétől - annak 150 %-áig
a szociális vetítési alap összegének 150 %-ától annak 300 %-áig


a szociális vetítési alap összegének 300 %-a feletti jövedelem esetén


Speciális étrend*
Ebéd lakásra szállítása egységesen


290.- Ft + ÁFA 368.- Ft
403.- Ft + ÁFA 512.- Ft
500- Ft + ÁFA 635.- Ft
622.- Ft + ÁFA 790.- Ft


1.396.-Ft +ÁFA 1.760.- Ft
100.- Ft

Házi segítségnyújtásért fizetendő óradíj
- szociális segítés
- személyi gondozás


400.-Ft
620.- Ft

*ide tartozik a laktózérzékeny, gluténérzékeny stb. étrend, igénybevételéhez minden esetben szakorvosi vélemény szükséges

Nagylók és Hantos községek térítési díjai

1.

Szociális étkeztetés térítési díja
Nagylók
0 Ft/fő
1.- Ft - 85.500.-Ft/fő-ig
85.501.- Ft – 128.250.-Ft/fő-ig
128.251.- Ft - 180.000.- Ft/fő-ig
180.001.- Ft - tól
Étel kiszállítás díja0 Ft
339.- Ft + ÁFA
512.- Ft + ÁFA
610.- Ft + ÁFA
709.- Ft +ÁFA
80.- Ft +ÁFA/fő/adag

2.

Házi segítségnyújtás térítési díja

Szociális segítés
Személyi gondozás

100 .- Ft/óra
200.- Ft/óra

Házi segítségnyújtásban részesülők esetén az ételszállítási díja

0 Ft/fő/adag

3.

Szociális étkeztetés díja jövedelem függő
Hantos
0 Ft/fő
1.- Ft - 42. 749.-Ft/fő-ig
42.750.- Ft - 85.499 Ft/fő-ig
85.500.- Ft/fő-től
Étel kiszállítás díja0 Ft
252.- Ft + ÁFA
328.- Ft + ÁFA
420.- Ft + ÁFA
60.- Ft/fő/adag