Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 16/2019 (IV. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 04. 29- 2023. 04. 29

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 16/2019 (IV. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2023.04.29.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. április 30. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.