Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 16/2019 (IV. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 04. 28- 2023. 04. 29

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 16/2019 (IV. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.04.28.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 16/2019 (IV.25.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.