Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 18/2017. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 18/2017. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.01.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján,, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 18/2017 (VIII.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 18/2017 (VIII.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 21/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Anyakönyvi események szolgáltatási díjának fizetési rendje:

1. A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Sárbogárd, Hősök tere 2. szám alatti hivatali helyiségében – Díszterem - hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény többletszolgáltatásáért 25. 000,- Ft / alkalom szolgáltatási díjat kell fizetni a 2. § c) pontja szerinti hivatali helyiség használatáért, mely összeg tartalmazza az anyakönyvi esemény keretében felhasznált zenei és irodalmi művek után eseményenként a mindenkori szerzői jogdíj bruttó összegét is, melyet a Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Artisjus) közleménye a Hivatalos Értesítőben állapít meg és az egyesület részére az önkormányzat továbbít.

A szerzői jogdíjon felüli szolgáltatási díj Sárbogárd Város Önkormányzatának bevételét képezi.

2. A külső helyszínen történő anyakönyvi eseményen való közreműködés többletszolgáltatásért fizetendő díj 30.000.- Ft / alkalom. Ezen összeg az anyakönyvvezető, valamint a szertartás vezetéséhez szükséges kellékek rendelkezésre állásán kívül semmilyen szolgáltatást nem tartalmaz, de tartalmazza az anyakönyvi esemény keretében felhasznált zenei és irodalmi művek után eseményenként a mindenkori szerzői jogdíj bruttó összegét is , melyet a Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Artisjus) közleménye a Hivatalos Értesítőben állapít meg és az egyesület részére az önkormányzat továbbít.

A szerzői jogdíjon felüli szolgáltatási díj Sárbogárd Város Önkormányzatának bevételét képezi.”

2. melléklet a 21/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
Az anyakönyvvezető közreműködéséért járó díjazás rendje:

1. A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Sárbogárd, Hősök tere 2. szám alatti hivatalos helyiségében – Díszterem - hivatali munkaidőn kívül magtartott anyakönyvi eseményeken történő közreműködésért az anyakönyvvezetőt bruttó 15. 000.- Ft - közreműködési díj illeti meg.

2. A hivatali helyiségen kívül, külső helyszínen megtartott anyakönyvi eseményen való közreműködésért az anyakönyvvezetőt bruttó 20. 000.- Ft - közreműködési díj illeti meg.”