Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

A sportról szóló 10/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

A sportról szóló 10/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A sportról szóló 10/2015 (IV.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 23/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Az Önkormányzattal megállapodási szerződésben álló sportszervezet

(A sportlétesítmény neve

A szervezet neve)

Sárbogárd-Sárszentmiklósi Sporttelep
7003 Sárbogárd-Sárszentmiklós,
Táncsics M. u.
Hrsz.: 4938

Sárbogárd Sportegyesület

Sárbogárdi Labdarúgópálya
7000 Sárbogárd, Ady Endre út
Hrsz.: 1083/1

Sárbogárd Sportegyesület