Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

A sportról szóló 10/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

A sportról szóló 10/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 23/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.