Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

A helyi lakáscélú támogatásokról szóló 27/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

A helyi lakáscélú támogatásokról szóló 27/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A helyi lakáscélú támogatásról szóló 27/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Nem kaphatnak támogatást azok az igénylők, akiknél az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a szociális vetítési alap 4 -szeresét. Gyermektelen házaspárok esetében az egy főre jutó nettó jövedelem kiszámításánál az osztószám 4, legfeljebb 2 születendő, egy gyermekes házaspár esetében az egy főre jutó nettó jövedelem kiszámításánál az osztószám 4, további egy születendő gyermek figyelembevételével.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.