Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

A helyi lakáscélú támogatásokról szóló 27/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

A helyi lakáscélú támogatásokról szóló 27/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.05.27.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 28. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.