Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 03- 2023. 02. 03

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.03.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.