Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 04- 2023. 02. 04

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.04.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.