Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 03- 2023. 02. 03

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.03.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A helyi lakáscélú támogatásról szóló 27/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Nem kaphatnak támogatást azok az igénylők, akiknél az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a szociális vetítési alap 2,5-szeresét. Gyermektelen házaspárok esetében az egy főre jutó nettó jövedelem kiszámításánál az osztószám 4, legfeljebb 2 születendő, egy gyermekes házaspár esetében az egy főre jutó nettó jövedelem kiszámításánál az osztószám 4, további egy születendő gyermek figyelembevételével.

(5) Nem kaphat támogatást az, a város érdekében közfeladatot ellátó egyedülálló, akinek havi nettó jövedelme meghaladja a szociális vetítési alap összegének 6-szorosát.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.