Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 03- 2023. 02. 04

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.03.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.