Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde
1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi szociális ágazati pótlékra (2 havi) a központi költségvetésből érkezett 156.372 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 135.387 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 20.985 Ft-tal emeli.
2.) ÁFA díj visszatérítés miatt nőtt a működési bevétel és a dologi kiadások előirányzata 220.000 Ft-tal.
3.) A dologi kiadások előirányzatánál 50.000 Ft, személyi juttatások előirányzatánál 100.000 Ft rovatokon belüli átcsoportosítás történt a teljesítésnek megfelelően.
4.) Hankook Tire Magyarország Kft. a bölcsődét 545.000 Ft- tal támogatta, melyből udvari játékok készültek. Az összeg a beruházási kiadások előirányzatát növelte.
5.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Madarász József Városi Könyvtár
1.) A beruházási kiadások előirányzatánál 259.756 Ft rovatokon belüli átcsoportosítás történt a teljesítésnek megfelelően.
2.) 431.000 Ft ÁFA díj visszatérítés miatt nőtt a működési bevétel előirányzata, mely lehetővé tette, hogy a személyi kiadások előirányzatát 30.000 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzata 401.000 Ft-tal emeljük.
Sárbogárdi Zengő Óvoda
1.) A dologi kiadások előirányzatánál 200.000 Ft rovatokon belüli átcsoportosítás történt a teljesítésnek megfelelően.
2.) Bojler meghibásodás miatt csere vált szükségessé A bojler vételára 105.000 Ft, melyet a dologi kiadásokról átcsoportosítottunk a beruházási kiadásokra.
3.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
1.) A dologi kiadások előirányzatánál 59.904 Ft rovatokon belüli átcsoportosítás történt a teljesítésnek megfelelően.
2.) Karácsonyi fénydekor bérlés miatt nőtt a dologi kiadások előirányzata 183.725 Ft-tal.
3.) A hivatal épületében 220.400 Ft felújítás történt, mely a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra került a felújítási kiadások előirányzatára.
4.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Sárbogárd Város Önkormányzata
1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2021. évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 5.216.266 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.
2.) A központi költségvetésből érkezett 153.372 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.
3.) Az év közben elindult közfoglalkoztatási programok (diák, 15 fő) támogatása 4.007.610 Ft. A személyi juttatások előirányzatát 3.669.644 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 278.266 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 59.700 Ft-tal növeli.
4.) „Sárbogárd Településfejlesztési koncepciója és Sárbogárd Város Integrált Településfejlesztési Startégiája 2014-2020 felülvizsgálata a 2021-2027-es EU-s programozási ciklushoz kapcsolódóan” tárgyában megrendelésre került a felülvizsgálat, mely 18.796.000 Ft a dologi kiadatok előirányzatát növeli a tartalék terhére.
5.) A központi költségvetésből érkezett 42.126.402 Ft működési kiegészítő támogatása, mely összeg a tartalék előirányzatot növeli.
6.) Nemzeti Művelődési Intézet 10.000.000 Ft támogatást nyújt a Művelődési Ház színház teremének a felújítására, mely összeg a beruházási kiadások előirányzatát 9.468.000 Ft-tal és a felújítási kiadások előirányzatát 532.000 Ft-tal növeli.
7.) A Szélső utcai önkormányzati ingatlanba tárgyi eszköz beszerzés történt 45.000 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadások előirányzatát növelte a tartalék terhére.
8.) TOP2.1.2 és a TOP71.1.1. pályázatoknál 46.567.000 Ft ÁFA befizetésikötelezettség keletkezett, mely összeg a beruházási kiadásokról átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatára.
9.) A dologi kiadások előirányzatánál 2.783.000 Ft, személyi juttatások előirányzatánál 180.000 Ft rovatokon belüli átcsoportosítás történt a teljesítésnek megfelelően.
10.) Az ifjúsági parkba 260.001 Ft-ért kaput készítettünk, mely összeg a beruházási kiadások előirányzatát növeli a tartalék terhére.
11.) Motoros fűkasza vásárlás történt 341.990 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadások előirányzatát növeli a tartalék terhére.
12.) Ipari Park pályázat építés során 9.804.998 Ft többletmunka keletkezett, mely összeg a beruházási kiadások előirányzatát növeli a tartalék terhére.
13.) Védőnői szolgálat új mobiltelefonkészüléket vásárolt 34.990 Ft-ért, mely összeg a dologi kiadások előirányzatáról került átcsoportosításra a beruházási kiadatok előirányzatára.
14.) A Pusztaegresi Művelődési Kluban radiátor cserék történtek 217.000 Ft-ért, mely összeg a dologi kiadások előirányzatáról a beruházási kiadások előirányzatára átcsoportosításra került.
15.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre.