Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01
a talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2019. május 1. napjától a talajterhelési díj beszedési számla bankszámla száma megváltozott, ezért a rendelet 2. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Ktd. 18 §-a alapján a talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla javára kell befizetni, illetve átutalni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.”
A rendelet 1. melléklete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján határozza meg a talajterhelési díj összegét.
A törvény értelmében a talajterhelési díj fizetésére kötelezett díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást. A bevallási nyomtatványon a tárgyévnek megfelelő bevallási időszaknak, a bevallási időszakra fizetendő talajterhelési egységdíj mértéknek, valamint az igénybe vehető mentességek, kedvezmények körének kell szerepelnie. Ezen szempontokat figyelembe véve a korábbi bevallási nyomtatvány módosítva kerül bevezetésre, melyen a rendeletben foglalt díjkedvezmények, mentességek, valamint a bevallási időszakokra vonatkozó egységdíjak 2021. évre vonatkozólag kerülnek feltüntetésre.