Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja tájékoztatást tett közzé a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 44. §-ában rögzített rendkívüli képviselő-testületi ülés kötelező összehívását érintő szabályozás vonatkozásában.
Az Mötv. 44. §-a értelmében a képviselő-testület rendkívüli ülését tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.
Fentiek alapján az Mötv. a rendkívüli testületi ülés kezdeményezése kapcsán egyetlen jogszabályi kötelezettséget ír elő a kezdeményezők számára garanciális szabályként, nevezetesen azt, hogy a rendkívüli ülés összehívásának indokát meg kell jelölni az indítványban.
A szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletekben a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívásának feltételeként – az összehívás indokát tartalmazó indítvány mellett - egyéb feltételek nem jelölhetők meg.
Fentiek értelmében megvizsgáltam a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendeletünk (a továbbiakban: SZMSZ) vonatkozó rendelkezéseit és megállapítottam, hogy tartalmaz egyéb, az ülés összehívására vonatkozó feltételeket is (időpont meghatározása, napirend meghatározása, csatolandó anyagok).
Az Alaptörvény 32. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért szükséges az SZMSZ 9. § (3) és (4) bekezdéseinek módosítása.