Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 24
az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének elfogadásával (a továbbiakban: rendelet) eleget tett azon törvényi kötelezettségének, mely szerint az állam által biztosított támogatási formákon túl a magyar emberek szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata.
A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetője a 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdésében rögzített díjemelési tilalom 2022. június 30. napjával való hatályon kívül helyezésére hivatkozva az előterjesztéshez mellékletben csatolt levelében kezdeményezte az átmeneti ellátást nyújtó intézményegységek vonatkozásában a személyi térítési díj emelését, annak az önköltségszámítás alapján történő korrekcióját.
A hatályos rendelet 10. melléklete tartalmazza az egyes szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakat.
A Sárbogárdi Egyesített Intézményt fenntartó Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a szociális ellátásokért fizetendő térítési díjak alapját képező önköltség 2022. július 01. napjával alkalmazandó emeléséről döntött. A díjemelés a tartós elhelyezést nyújtó és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásra egyaránt vonatkozik, továbbá emelkedik a szociális étkeztetés térítési díja is.
Fentiek miatt szükséges az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet e tekintetben történő módosítása, melyet az 1. melléklet szerint javasolok elfogadni.
A jogszabály előkészítőjeként álláspontom szerint a rendelettervezet indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Indokolások Tárában nem kell közzétenni, mivel jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható.