Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről

Hatályos: 2022. 06. 24
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről
Végső előterjesztői indokolás
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot.
A Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 12. § (5) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-testülete számára, hogy az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozza.
A hatályon kívül helyezés oka, hogy az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, az azzal összefüggő felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 19/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: helyi rendelet) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozását nem tartalmazza, azonban a hivatkozott jogszabály ennek szabályozására felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-testülete számára.
Fentiekre tekintettel a helyi rendelet hatályon kívül helyezése, valamint új rendelet megalkotása szükséges.