Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 21
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének mellékletében meghatározta a gyermekétkeztetés térítési díjait.
A térítési díjakat a Hársfavirág Bölcsőde, a Zengő Óvoda és az iskolák vonatkozásában a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat a gyermekétkeztetést a TS Gastro Kft. (2730 Albertirsa, Pesti út 65.) és Sárbogárd Város Önkormányzata között fennálló közétkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződés alapján biztosítja. A TS Gastro Kft. 2020. szeptember 01. napjától hatályos átalakulását követően a szolgáltató jogutódja, az Eatrend Kft, mellyel a 2022. március 23. napján aláírt új koncessziós szerződés értelmében a díjak 2022. szeptember 01. napjától változnak.
A Sárbogárdi Hársfasvirág Bölcsőde esetében az étkeztetés térítési díja szintén emelkedik az önköltség számításnak megfelelően.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdése alapján
”A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.”
figyelemmel a törvény 151. § (3) bekezdésében foglaltakra, miszerint
„A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege”
A térítési díj emelése esetén a 2022. évi költségvetési rendelet módosítása is szükséges lesz.
A jogszabály előkészítőjeként álláspontom szerint a rendelettervezet indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Indokolások Tárában nem kell közzétenni, mivel jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható.