Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 24

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.24.
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde
1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi szociális ágazati pótlékra (3 havi) a központi költségvetésből érkezett 320.745 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 283.845 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36.900 Ft-tal emeli.
2.) 2022. I. negyedévben történt elszámolásból 309.000 Ft-ot kapott vissza az intézmény, melyből a játszótéri eszközök felülvizsgálatára került sor. Ez az összeg a dologi kiadások előirányzatát növeli.
3.) 2022. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Madarász József Városi Könyvtár
1.) A központi költségvetésből érkezett 1.284.000 Ft kulturális kiegészítő pótlék, mely a dologi kiadások előirányzatát 898.800 Ft-tal a beruházási kiadások előirányzatát 385.200 Ft-tal növeli.
2.) 2022. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Sárbogárdi Zengő Óvoda
1.) 2022. szeptember 1-jétől emelkednek az étkezési térítési díjak a szolgáltatóval kötött vállalkozói szerződés szerint és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításával. Emiatt a dologi kiadás előirányzata 6.008.846 Ft-tal, a működési bevétel előirányzata 323.600 Ft-tal, finanszírozási bevétel előirányzata 5.685.246 Ft-tal emelkedik.
2.) 2022. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
1.) 2022. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Sárbogárd Város Önkormányzata
1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2022 évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 10.015.225 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.
2.) A központi költségvetésből érkezett 320.745 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.
3.) A központi költségvetésből érkezett 41.925.521 Ft működési kiegészítő támogatása, mely összeg a tartalék előirányzatot növeli.
4.) A központi költségvetésből érkezett 1.284.000 Ft kulturális kiegészítő pótlék, mely növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát.
5.) 2022. szeptember 1-jétől emelkednek az étkezési térítési díjak a szolgáltatóval kötött vállalkozói szerződés szerint és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításával. A dologi kiadás előirányzata emelkedik 13.718.858 Ft-tal, a műkődési bevételek előirányzata 3.963.924 Ft-tal és a tartalék 9.754.934 Ft-tal csökken.
6.) Vadkamera beszerzés miatt, 194.590 Ft-tal nőtt a beruházási kiadások előirányzata a tartalék terhére,
7.) 2022. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.