Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 04
Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2021. november 12-i ülésén döntött a Sárbogárd 5808/14 hrsz-ú 4379 m2 nagyságú, kivett „beépítetlen terület” művelési ágban nyilvántartott önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről.
2021. december 22-én sor került az adásvételi szerződés alapján az ingatlan új tulajdonosának ingatlan-nyilvántartási átvezetésére.
2021. októberében a befektetői igényekre figyelemmel sor került az Ipari park területén található, Sárbogárd 0545/18 hrsz-ú, 3 ha 1913 m2 nagyságú, önkormányzati tulajdont képező ingatlan megosztására (0545/20; /21 hrsz), melynek ingatlan-nyilvántartási átvezetésre 2021. december 6-án került sor.
A fenti változásokat szükséges átvezetni az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendeletet érintett, vagyonikörnek megfelelő mellékletében.
Az előterjesztéshez csatolt rendelet tervezet, ezen módosításokat tartalmazza.