Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Rendeltetést, rendeltetési egységszámot igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáról

Hatályos: 2022. 10. 30

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.30.
Rendeltetést, rendeltetési egységszámot igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inytv. vhr.) 65. § (3g) bekezdése 2022. május 2-ától akként rendelkezik, hogy az épület fő rendeltetési jellegének és lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetésmódjának, továbbá a lakások vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek számának építésügyi hatóság, örökségvédelmi hatóság vagy a rendeltetésmódosítási hatóság eljárásához nem kötött megváltoztatását a települési önkormányzat rendeltetést és rendeltetésiegység-számot igazoló hatósági bizonyítványa alapján lehet az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni.
A Inyt. vhr. a Képviselő-testület részére hatósági bizonyítvány kiállításában megtestesülő hatósági hatáskört állapít meg.
Az Mötv. 142/A. § (1) bekezdése értelmében önkormányzati hatósági ügyben a Képviselő-testület a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, bizottságra vagy a jegyzőre ruházhatja át.
Fentiek alapján önkormányzati hatósági ügyekben első fokon a Képviselő-testület jár el, amely hatáskörét – önkormányzati rendeletben – átruházhatja a polgármesterre, bizottságra vagy a jegyzőre. Ebben az esetben a Képviselő-testület elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a másodfokú hatóság és főszabályként a felügyeleti szerv és feladat- és hatáskörét.