Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 28

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.28.
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a képviselő-testületnek a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében is rendelkeznie kell az átruházott hatásköreinek felsorolásáról. Ennek megfelelően a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016.(IX.27.) önkormányzati rendelet „A polgármester főbb feladat- és hatásköre, a képviselő-testület által átruházott hatásköre” címet viselő 5. mellékletének kiegészítése szükséges.
A képviselő-testület által korábban elfogadott, az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 13/2022. (VI.23.) önkormányzati rendeletben a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hatáskörét a jegyzőre ruházta át.
Ennek megfelelően a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet „A jegyző főbb feladat- és hatásköre, a képviselő-testület által átruházott hatásköre” címet viselő 6. mellékletének kiegészítése szükséges.