Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 25

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.25.
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde
1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi szociális ágazati pótlékra (3 havi) a központi költségvetésből érkezett 335.809 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 297.175 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 38.634 Ft-tal emeli.
2.) 2022. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Madarász József Városi Könyvtár
1.) 2022. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Sárbogárdi Zengő Óvoda
1.) A gyógypedagógus 2022. október 1-jétől megbízási díjjal végzi a tevékenységét, emiatt a személyi juttatások előirányzata nőtt a dologi kiadások előirányzata csökkent 500.000 Ft-tal.
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
1.) 190/2022. (VIII.10.) határozat alapján a Testület címzetes főjegyzői díjat állapított meg, mellyel a személyi kiadások előirányzata 1.500.000 Ft-tal emelkedik a finanszírozás terhére.
2.) 213/2022. (IX.9.) határozat alapján a Testület köztisztviselők részére jutalmat állapított meg, ezáltal a személyi kiadások előirányzata 10.000.000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.300.000 Ft-tal emelkedett a finanszírozás terhére.
3.) 2022. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Sárbogárd Város Önkormányzata
1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2022 évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 10.619.534 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.
2.) A központi költségvetésből érkezett 335.809 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.
3.) A központi költségvetésből érkezett 41.925.521 Ft működési kiegészítő támogatása, mely összeg a tartalék előirányzatot növeli.
4.) A központi költségvetésből érkezett 1.860.000 Ft a menekültek támogatására, mely növeli a dologi kiadások előirányzatát.
5.) A 177/2022.(VIII.10.) határozat alapján a RÉGIÓ Kft finanszírozása nő 4.230.000 Ft-tal a tartalék keret terhére
6.) 190/2022.(VIII.10.) határozat szerint nő 1.500.000 Ft-tal a finanszírozási kiadás a tartalék keret terhére a címzetes főjegyzői cím juttatása végett.
7.) 213/2022. (IX.9.) határozat szerint nő 11.300.000 Ft-tal a finanszírozási kiadás a tartalék keret terhére a köztisztviselői jutalom végett.
8.) Az év közben elindult közfoglalkoztatási programok (diák, 58 fő) támogatása 14.448.870 Ft. A személyi juttatások előirányzatát 16.502.000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.237.660 Ft-tal növeli. Az önerő 3.290.790 Ft a tartalékot csökkenti.
9.) IV. számú háziorvosi körzetbe hallásvizsgáló került beszerzésre 30.500 Ft-ért, mely a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra került a beruházási kiadások előirányzatára.
10.) Fejérvíznél frekvenciaváltó és szivattyú került beszerzésre 965.692 Ft-ért, mely a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra került a beruházási kiadások előirányzatára.
11.) Hajléktalan szállónál szennyvízrendszer felújítása történt 1.285.748 Ft-ért a tartalék keret terhére.
12.) Fordított Áfa befizetés miatt 45.086.000 Ft átcsoportosításra került a dologi kiadás előirányzatára a beruházási kiadás előirányzatáról.
13.) 2022. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.