Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 25
a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása Sárbogárd városában fennálló egészségügyi szakemberhiány csökkentésére való törekvés és a szakemberek városunkban való letelepedésének és szolgálatteljesítésének elősegítése következtében vált szükségessé.
Fentiek értelmében a Rendelet a következő 10./A §-sal egészül ki:
A Sárbogárd város közigazgatási területén szolgálatot teljesítő egészségügyi szakemberek (háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos) írásos kérelemre, mentesülnek a bérleti díj és a közüzemi díjak megfizetése alól, a településen végzett orvosi tevékenység ellátásának idejére.
A mentesülés szabályait az Önkormányzat és az egészségügyi szakember között létrejött szerződés tartalmazza.