Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 25
az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének elfogadásával (a továbbiakban: rendelet) eleget tett azon törvényi kötelezettségének, mely szerint az állam által biztosított támogatási formákon túl a magyar emberek szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata.
A rendelet 17. § (11) bekezdés a pontja alapján
„(11) Nem állapítható meg eseti támogatás azon kérelmező részére, aki
a) állástalan személy és a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával való együttműködését hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja.”
Az elmúlt évek gyakorlata azt igazolta, hogy a kérelmezők egy csoportja a rendkívüli települési támogatás igénylése előtt, azért, hogy megfeleljen az eseti települési támogatás feltételeinek, regisztrál a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, ezt hatósági bizonyítvánnyal igazolja, majd együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, az álláskeresőkénti regisztrációja nem folyamatos, neki állásajánlatot tenni, elhelyezkedését, munkavállalását segíteni nem lehet.
A következő évben kezdődik a folyamat előről, hiszen a rendelet megköveteli a regisztrációt.
Eben a formában az együttműködési kötelezettség előírása sajnos nem éri el a kívánt joghatást ezért a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatalának vezetőjével folytatott egyeztetést követően az alábbi javaslat körvonalazódott.
Az együttműködési kötelezettség folyamatosságát – legalább a regisztrációt követő 120 nap időtartamban - javasoljuk feltételként szabni, hiszen így több hónap időtartamban sikerül az állástalan személyt a regisztráció és együttműködési kötelezettség fenntartásával álláshoz, munkahelyhez juttatni.
Ezzel a Foglalkoztatási Osztály esélyei is nőnek, hogy az állástalan személynek sikerrel ajánljanak végzettségének megfelelő munkát és az önkormányzat is csak olyan személyeket részesít eseti települési támogatásban, aki ezen felajánlott lehetőség ellenére sem találnak munkát és nem tesznek szert rendszeres jövedelemre.
Természetesen a rendelkezés alól kivételt képeznek azok, akik frissen regisztráltak, mivel munkaviszonyuk, rendszeres pénzellátásuk a kérelem benyújtását megelőző hónapban szűnt meg.
A jogszabály előkészítőjeként álláspontom szerint a rendelettervezet indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Indokolások Tárában nem kell közzétenni, mivel jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható