Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezeti rendszerét érintő változások következtében szükségessé válik a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosítása is, tekintettel arra, hogy a rendelet 7. melléklete szabályozza a polgármesteri hivatal létszámára, munkarendjére, valamint ügyfélfogadási rendjére vonatkozó adatokat. A változás következtében ezeknek a rendelkezéseknek a módosítása szükséges.
Továbbá az SZMSZ módosítását indokolják a Magyar Államkincstár ellenőrzése során tett alábbi megállapítások is:
az I. fejezet 1. pontjában az önkormányzat hivatalos megnevezése (Önkormányzata) nem egyezik meg a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő megnevezéssel (Önkormányzat);
Az I. fejezet 2. § c) pontjában az önkormányzat intézményei között nem kell feltüntetni a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézményt, mert az a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás intézménye.
A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat alaptevékenységének COFOG szerinti besorolását, de az nem teljes körű, kiegészítése szükséges.