Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítáról

Hatályos: 2023. 02. 24

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.24.
Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítáról
Végső előterjesztői indokolás
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének elfogadásával (a továbbiakban: rendelet) eleget tett azon törvényi kötelezettségének, mely szerint az állam által biztosított támogatási formákon túl a magyar emberek szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata.
A rendelet térítési díj fizetési kötelezettséget részéletező 10. mellékletben szükséges a térítési díj összegek módosítása, mivel a legutóbbi rendelet módosítás alkalmával a szociális vetítési alap szövegcsere miatt módosult a 10. melléklet, azonban adminisztratív hiba miatt régi térítési díj összegek kerültek a táblázatba.
Javaslom a javított 10. melléklettel elfogadni a rendelet módosítását.