Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 04

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.04.
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde
1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi szociális ágazati pótlékra (2 havi) a központi költségvetésből érkezett 223.737 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 197.998 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 25.739 Ft-tal emeli.
2.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 7.686.205 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 3.000.000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 100.000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 3.916.722 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzatát 669.483 Ft-tal.
Madarász József Városi Könyvtár
1.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 6.102.117 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 1.446.701 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 560.000 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 4.295.651 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 872.000 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzata 1.072.235 Ft-tal nőtt.
Sárbogárdi Zengő Óvoda
1.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 49.246.452 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 29.759.139 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.900.000 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 12.656.341 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzatát 724.972 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 2.206.000 Ft-tal nőtt.
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
1.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 30.186.843 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 7.988.451 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.900.000 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 12.363.673 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 3.268.131 Ft-tal és a felújítási előirányzatot 38.560Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 4.610.000 Ft-tal és a működési célú támogatás előirányzata 17.885 Ft-tal nőtt.
2.) 2022. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Sárbogárd Város Önkormányzata
1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2022 évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 7.211.743 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.
2.) A központi költségvetésből érkezett 223.737 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.
3.) A központi költségvetésből érkezett 34.508.459 Ft normatíva pótigény, mely összeg a tartalék előirányzatot növeli.
4.) A központi költségvetésből érkezett 1.860.000 Ft a menekültek támogatására, mely növeli a dologi kiadások előirányzatát.
5.) Az év közben elindult közfoglalkoztatási programok támogatása 16.329.893 Ft. A személyi juttatások előirányzatát 15.105.322 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.224.571 Ft-tal növeli.
6.) ENGIE Távhőszolgáltatónál épület felújítás történt a bérleti díj terhére 8.445.500 Ft-ért, mely a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra került a beruházási kiadások előirányzatára.
7.) Fordított Áfa befizetés miatt 28.515.675 Ft átcsoportosításra került a dologi kiadás előirányzatára a beruházási kiadás előirányzatáról.
8.) Az utak felújítására fordított önerő 2.215.329 Ft a felújítási kiadások előirányzatát növeli a tartalék keret terhére.
9.) Év végi rendező tételként az intézményfinanszírozás előirányzatát 93.221.617 Ft-tal csökkentettük a tartalék keret terhére.
10.) 2022. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.