Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 05

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.05.
az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének elfogadásával (a továbbiakban: rendelet) eleget tett azon törvényi kötelezettségének, mely szerint az állam által biztosított támogatási formákon túl a magyar emberek szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata.
A rendelet módosítása szükséges az alábbi okokból kifolyólag:
1. A rendelet 17. § (11) a) pontjában a vármegye elnevezés használata miatt szükséges a szövegcserés módosítás.
2. A rendelet térítési díj fizetési kötelezettséget megállapító 10. mellékletben szükséges a térítési díjak összegének módosítása, mivel a hatályos jogszabályok szerint a térítési díjak kötelező felülvizsgálatának határideje minden évben április 01. napja.
a) A felülvizsgálat megtörtént, Dienes Katalin a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetője, a Gazdasági Osztály illetékeseivel együtt az önköltség számítás alapján emelési javaslatot tett. Az előterjesztésben foglaltakat támogatta a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa, azt 2023. március 22-i ülésén elfogadta. A térítési díjra vonatkozóan a Társulásban érintett települések közül Nagylók Község Önkormányzatának képviselő - testülete is döntött az áremelésről a település vonatkozásában.
b) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kikerült az intézmény feladatköréből, ezért a 10 melléklet 7. pontja törlésre került.
c) A szolgáltatóval való egyeztetés alapján Sárbogárdon lehetőség van szakorvosi vélemény alapján speciális étrend igénybe vételére ennek külön díjtétel került meghatározásra 1760.- Ft bruttó összegben.
Csatolom az önköltség számítás alapján a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának az önköltségről mértékéről szóló döntését.