Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.28.
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet felülvizsgálata során megállapítottam, hogy a térítési díjak beszedésének módját a jó gyakorlatnak megfelelően a világjárvány időszakában alkalmazott módszerhez célszerű hozzáigazítani, az ügyintéző nem az oktatási intézményekben szedi a térítési díjat, ezért a rendelet 10. § (6) bekezdésének módosítása szükséges.
Javaslom továbbá, hogy a normatív kedvezmények esetében csak a jogszabályra, és ne a konkrét joghelyre hivatkozzunk az rendelet szövegében, mert a törvény maga gyakrabban változhat.
Ezért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B . §-a szerint biztosított normatív kedvezmény kötelező alkalmazása miatt a rendelet 11. §-ának módosítása szükséges.
Tekintettel arra, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelemhatárai az elmúlt években változtak (szociális vetítési alap 165%-a) a 12. §-ban szabályozott polgármester által adható kedvezmény okafogyottá vált, javaslom a hatályon kívül helyezését.