Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 16/2019 (IV. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 04. 28

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.28.
az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 16/2019 (IV. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 16/2019 (IV. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése azért szükséges, mert az eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott önkormányzati rendelet, mely, mint díjfizetést szabályozó önkormányzati rendelet ellentétes a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 29. (1) bekezdésében foglaltakkal, miszerint csak törvény felhatalmazása alapján alkotható olyan önkormányzati rendelet, melyben díjfizetési kötelezettséget állapít meg az önkormányzat.
Fentiekre tekintettel az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével orvosolható a jogszabálysértő állapotot.
Nyilvántartásaink szerint ún. „egyéb családi eseményeken” való közreműködésre 2022. évben 2 alkalommal került sor, (1 névadó és egy 50 házassági évforduló) a Díszteremben a Hatósági Osztályának köztisztviselőjének közreműködésével.
A jövőben a felmerülő igényeket egyedi, eseti döntésekkel kívánjuk megoldani, mivel a rendeleti szabályozás nem lehetséges a korábbi formában.