Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.26.
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde
1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2023. évi szociális ágazati pótlékra (3 havi) a központi költségvetésből érkezett 311.953 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 270.268 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 41.685 Ft-tal emeli.
2.) A Bölcsőde 2022.évi maradványa 125.802 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.
3) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Madarász József Városi Könyvtár
1.) A Könyvtár 2022.évi maradványa 273.369 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.
2.) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Sárbogárdi Zengő Óvoda
1.) Az Óvoda 2022.évi maradványa 507.578 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.
2.) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
1.) A Hivatal 2022.évi maradványa 3.057.893 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.
2.) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
Sárbogárd Város Önkormányzata
1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2023 évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 10.941.429 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.
2.) A központi költségvetésből érkezett 311.953 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.
3.) A központi költségvetésből érkezett 6.300.000 Ft a menekültek támogatására, mely növeli a dologi kiadások előirányzatát.
4.) ENGIE Távhőszolgáltatónál és a Fejérvíz Zrt-nél felújítás történt a bérleti díj terhére 15.584.202 Ft-ért, mely a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra került a felújítási kiadások előirányzatára.
5.) Védőnői, háziorvosi, fogorvosi körzetekbe kisértékű tárgyi eszköz beszerzés történt 943.715 Ft-ért, mely összeg a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra kerül a beruházási kiadások előirányzatára.
6.) Intézményeknél a megemelkedett energiaárak miatt 3.050.000 Ft intézményfinanszírozás történt a tartalék keret terhére.
7.) Sportcsarnok építésére 906.948.525 Ft érkezett a Minisztériumból, mely 18.420.000 Ft-tal a személyi kiadások előirányzatát, 2.394.600 Ft-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát, 188.381.000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát és 697.742.925 Ft-tal a beruházási kiadások előirányzatát növeli.
8.) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa 1.150.140.559 Ft, melyből a 2023. évi költségvetési rendelet 253.752.524 Ft-ot tartalmaz. A kötelezettséggel terhelt maradvány 593.964.132 Ft, melynek felhasználása a maradvány felosztásra tett javaslat alapján történt. A maradvány felosztása a dologi kiadások előirányzatát 258.896.000 Ft-tal, egyéb működési célú kiadások előirányzatát 6.464.643 Ft-tal a beruházási kiadások előirányzatát 380.734.361 Ft-tal, finanszírozási kiadások előirányzatát 47.608.441 Ft-tal és a tartalék előirányzatát 202.684.590 Ft-tal növeli.
9.) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.
A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.