Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 03

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.03.
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének mellékletében meghatározta a gyermekétkeztetés térítési díjait, az igénybe vezető kedvezményeket és azok feltételrendszerét.
Az Országgyűlés a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény megalkotásával, kihirdetésével és hatályba léptetésével több törvény módosítását rendelte el, melyek közül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása miatt a a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítás is szükséges.
A törvénymódosítás „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” kifejezés használatát írja elő, mellyel új fogalommal kívánja szabályozni egyes szociális rászorultság alapján járó, vagy adható támogatások, igénybe vehető kedvezmények számítási módját.
A rendelet 12. § -a tartalmaz kedvezmény igénybe vételének feltételeként számítandó jövedelem, vagy jövedelemhatár esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százalékos mértékű szorzóját, mint számítási alapot, ezért a rendelet módosítás feltétlenül szükséges, azonban elsősorban technikai jellegű módosítást kíván.