Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 03

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.03.
a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Országgyűlés a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény megalkotásával, kihirdetésével és hatályba léptetésével több törvény módosítását rendelte el, melyek közül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása miatt a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 27/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítás is szükséges.
A törvénymódosítás „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” kifejezés használatát írja elő, mellyel új fogalommal kívánja szabályozni egyes szociális rászorultság alapján járó, vagy adható támogatások, igénybe vehető kedvezmények számítási módját.
A rendelet 5. § -ának (4) – (5) bekezdései tartalmazzák a támogatás igénybe vételének feltételeként számítandó jövedelem, vagy jövedelemhatár esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százalékos mértékű szorzóját, mint számítási alapot, ezért a rendelet módosítás feltétlenül szükséges, azonban elsősorban technikai jellegű módosítást kíván.