Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 03

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.03.
A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2022-ben változott a szociális ellátások és támogatások összegének megállapításánál a viszonyítási alap, az eddig úgynevezett öregségi nyugdíjminimum megnevezés helyett a szociális vetítési alap elnevezést léptette hatályba, a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022.évi L. törvény.
Ennek okán szükségessége vált Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015 (XI.26.) önkormányzati rendeletének szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra vonatkozó részének módosítása, az előterjesztéshez csatolt rendelet tervezetnek megfelelően.