Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (IV.1.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről

Hatályos: 2023. 02. 02

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (IV.1.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről[1]

2023.02.02.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Önkormányzat területi ellátási kötelezettséggel, martonvásári székhellyel működően

a) háziorvosi körzeteket,

b) házi gyermekorvosi körzetet,

c) fogorvosi körzetet,

d) a védőnői ellátás körzeteit,

e) az iskola-egészségügyi ellátást, valamint

f) iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői ellátást

határoz meg.

(2) Működési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység csak e rendeletben meghatározott körzetekben folytatható – a szabad orvosválasztás jogának tiszteletben tartása mellett.

2. Háziorvosi körzetek

2. § (1) Martonvásár közigazgatási területe két háziorvosi körzetet alkot, az alábbiak szerint:

a.) I. számú háziorvosi körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1.
b.) II. számú háziorvosi körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1.
(2) A háziorvosi körzetek meghatározását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. Házi gyermekorvosi körzet

3. § (1) Martonvásár teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzetet alkot.

(2) [2] A házi gyermekorvosi körzet székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1.

4. Fogorvosi körzet

4. §1 (1) Martonvásár közigazgatási területe két fogorvosi körzetet alkot, az alábbiak szerint:

a) I. számú fogorvosi körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1.

b) II. számú fogorvosi körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1.

(2) A fogorvosi körzetek meghatározását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott II. fogorvosi körzethez tartozik Tordas község teljes közigazgatási területe. (4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti körzet közös ellátásának feltételeit a feladat-ellátással érintett önkormányzatok feladat-ellátási megállapodásban rögzítik.

5. Védőnői körzetek

5. §2 [4] Martonvásár közigazgatási területe kettő területi védőnői és egy iskola védőnői körzetet alkot, az alábbiak szerint:

a) I. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1., a rendelet 3. mellékletének A oszlopa szerinti ellátási körzetben;

b) II. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1., a rendelet 3. mellékletének B oszlopa szerinti ellátási körzetben;

c)[7] III. számú iskola védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1., az iskola egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó védőnői ellátás keretében a 6. § (2) bekezdése szerinti körzetben.

6. Iskola egészségügyi ellátás

6. § (1) Az iskola egészségügyi ellátás az Önkormányzat illetékességi területén a házi gyermekorvos útján biztosított a martonvásári telephelyű köznevelési intézményekben nevelésben, oktatásban részesülő gyermekek, tanulók számára.

(2) [8] Az iskola egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői ellátást az Önkormányzat a Martonvásári Beethoven Általános Iskola és a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium martonvásári telephelyű intézményegységeiben iskolai oktatásban részesülő tanulók számára biztosítja.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet3

Háziorvosi körzetek

A.)

B.)

Martonvásár
I. háziorvosi körzete

Martonvásár
II. háziorvosi körzete

1

Arany János utca

Ady Endre utca

2

Báthory köz

Bajcsy-Zsilinszky utca

3

Béke utca

Bercsényi köz

4

Brunszvik út

Bocskay utca

5

Bulgárház

Boglárka utca

6

Búza utca

Budai út

7

Damjanich utca

Dreher utca

8

Deák Ferenc utca

Estike utca

9

Dózsa György út

Gábor Áron utca

10

Emlékezés tere

Gábormajori dűlő

11

Kuti András utca

Gárdonyi Géza utca

12

Erkel Ferenc utca

Gólyahír utca

13

Fehérvári út

Hunyadi út

14

Felsőmajori dűlő

Jókai Mór utca

15

Határ utca

József Attila utca

16

Illyés Gyula tér

Juharfa utca

17

Kassák Lajos köz

Karinthy utca

18

Kodály Zoltán utca

Kinizsi utca

19

Kölcsey Ferenc utca

Gyulay utcaa

20

Kvassay Sándor utca

Kolozsvári utca

21

Malom utca

Kossuth tér

22

MÁV Vasútállomás

Magtár utca

23

Móra Ferenc köz

Mezei utca

24

Orbánhegy utca

Mikszáth Kálmán utca

25

Radnóti Miklós utca

Nyitrai utca

26

Rákóczi Ferenc utca

Orgona út

27

Rózsa utca

Petőfi Sándor utca

28

Sporttelep utca

Pipacs utca

29

Szent István utca

Pusztai József utca

30

Szent László út

Százszorszép utca

31

Szőlőhegyi utca

Széchenyi István utca

32

Teleki Pál utca

Tátra utca

33

Tükrösi utca

Táncsics utca

34

Vajda János utca

Vasvári Pál utca

35

Vasút utca

36

Váci Mihály utca

37

Vörösmarty Mihály utca

38

Zrínyi Miklós utca

2. melléklet4

Fogorvosi körzetek

A.)

B.)

Martonvásár
I. fogorvosi körzete

Martonvásár
II. fogorvosi körzete

1

Arany János utca

Ady Endre utca

2

Báthory köz

Bajcsy-Zsilinszky utca

3

Béke utca

Brunszvik út

4

Bercsényi köz

Bulgárház

5

Bocskay utca

Búza utca

6

Boglárka utca

Dózsa György út

7

Budai út

Dreher utca

8

Damjanich utca

Emlékezés tere

9

Deák Ferenc utca

Erkel Ferenc utca

10

Damjanich utca

Gárdonyi Géza utca

11

Gyulay utca

Hunyadi út

12

Estike utca

József Attila utca

13

Fehérvári út

Juharfa utca

14

Felsőmajori dűlő

Kinizsi utca

15

Gábor Áron utca

Kodály Zoltán utca

16

Gábormajori dűlő

Kolozsvári utca

17

Gólyahír utca

Magtár utca

18

Határ utca

MÁV Vasútállomás

19

Illyés Gyula tér

Mezei utca

20

Jókai Mór utca

Nyitrai utca

21

Karinthy utca

Orbánhegyi utca

22

Kassák Lajos köz

Orgona utca

23

Kossuth tér

Pusztai József utca

24

Kölcsey Ferenc utca

Rákóczi Ferenc utca

25

Kuti András utca

Rózsa utca

26

Kvassay Sándor utca

Szőlőhegyi utca

27

Malom utca

Táncsics utca

28

Mikszáth Kálmán utca

Tátra utca

29

Petőfi Sándor utca

Vasút utca

30

Pipacs utca

Zrínyi Miklós utca

31

Radnóti Miklós utca

Tordas község teljes közigazgatási területe:
Arany János út, Csillagfürt lakókert, Dózsa György út, Gárdonyi Géza utca, Gesztenyés út, Gyúrói út, Hangya sor, Jókai utca, Kölcsey utca, Köztársaság út, Petőfi út, Rákóczi út, Sajnovics tér, Somogyi Béla utca, Sport utca, Szabadság út, Széchenyi utca, Vajda János utca, Erdőmajor, Páskom utca, Erdőmajori út, Abasári utca, Dáridó utca, Furmint utca, Fábrika sor, Hárslevelű utca, Holdvilág sor, Kadarka utca, Kékfrankos utca, Muskotály utca, Otelló utca, Rizling utca, Szent Orbán utca, Szőlőskertek királynője utca, Szürkebarát utca

32

Sporttelep utca

33

Százszorszép utca

34

Széchenyi István utca

35

Szent László út

36

Teleki Pál utca

37

Tükrösi utca

38

Váci Mihály utca

39

Vajda János utca

40

Vasvári Pál utca

41

Vörösmarty Mihály utca

3. melléklet a 4/2015 (IV.1.) önkormányzati rendelethez5

Védőnői körzetek

A.)

B.)

C.)

Martonvásár
I. védőnői körzete

Martonvásár
II. védőnői körzete

Martonvásár iskolavédőnő

1.

Arany János utca

Ady Endre utca

Iskolavédőnőhöz tartozó intézmények:
1. Martonvásári Beethoven Általános Iskola (2462 Martonvásár, Szent László út 2.)
2. Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky utca 32.

2.

Béke utca

Bajcsy-Zsilinszky utca

3.

Boglárka utca

Báthory köz

4.

Brunszvik út

Bercsényi köz

5.

Bulgárház

Bocskay utca

6.

Búza utca

Budai út

7.

Dózsa György út

Damjanich utca

8.

Emlékezés tere

Deák Ferenc utca

9.

Estike utca

Dreher utca

10.

Erkel Ferenc utca

Gábor Áron utca

11.

Fehérvári út

Gábormajori dűlő

12.

Felsőmajori dűlő

Gárdonyi Géza utca

13.

Gólyahír utca

Gyulay utca

14.

Határ utca

Illyés Gyula tér

15.

Hunyadi út

Jókai Mór utca

16.

Kassák Lajos köz

József Attila utca

17.

Kinizsi utca

Juharfa utca

18.

Kodály Zoltán utca

Karinthy utca

19.

Kuti András utca

Kolozsvári utca

20.

Kvassay Sándor utca

Kossuth tér

21.

Malom utca

Kölcsey Ferenc utca

22.

MÁV Vasútállomás

Magtár utca

23.

Orbánhegy utca

Mezei utca

24.

Pipacs utca

Mikszáth Kálmán utca

25.

Radnóti Miklós utca

Nyitrai utca

26.

Rákóczi Ferenc utca

Orgona út

27.

Rózsa utca

Petőfi Sándor utca

28.

Sporttelep utca

Pusztai József utca

29.

Százszorszép utca

Széchenyi István utca

30.

Szent László út

Táncsics utca

31.

Szőlőhegyi utca

Tátra utca

32.

Tükrösi utca

Teleki Pál utca

33.

Vajda János utca

Váci Mihály utca

34.

Vasút utca

Vasvári Pál utca

35.

Vörösmarty Mihály utca

36.

Zrínyi Miklós utca

I. védőnői körzethez tartozó intézmény:

II. védőnői körzethez tartozó intézmény:

1.

Brunszvik Teréz Óvoda (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.

Szent László Katolikus Óvoda 82462 Martonvásár, Váci Mihály utca 2.

1

A 4. § a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. mellékletet a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.