Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (IV.1.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről

Hatályos: 2019. 10. 01- 2023. 02. 01

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (IV.1.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről[1]

2019.10.01.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Önkormányzat területi ellátási kötelezettséggel, martonvásári székhellyel működően

a) háziorvosi körzeteket,

b) házi gyermekorvosi körzetet,

c) fogorvosi körzetet,

d) a védőnői ellátás körzeteit,

e) az iskola-egészségügyi ellátást, valamint

f) iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői ellátást

határoz meg.

(2) Működési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység csak e rendeletben meghatározott körzetekben folytatható – a szabad orvosválasztás jogának tiszteletben tartása mellett.

2. Háziorvosi körzetek

2. § (1) Martonvásár közigazgatási területe két háziorvosi körzetet alkot, az alábbiak szerint:

a.) I. számú háziorvosi körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1.
b.) II. számú háziorvosi körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1.
(2) A háziorvosi körzetek meghatározását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. Házi gyermekorvosi körzet

3. § (1) Martonvásár teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzetet alkot.

(2) [2] A házi gyermekorvosi körzet székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1.

4. Fogorvosi körzet

4. § (1) Martonvásár teljes közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.

(2) [3] A fogorvosi körzet székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1.

5. Védőnői körzetek

5. § [4] Martonvásár közigazgatási területe kettő területi védőnői és egy iskola védőnői körzetet alkot, az alábbiak szerint:

a)[5] I. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1., a rendelet 2. melléklet A oszlopa szerinti ellátási körzetben;
b)[6] II. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1., a rendelet 2. melléklet B oszlopa szerinti ellátási körzetben;
c)[7] III. számú iskola védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Brunszvik út 1., az iskola egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó védőnői ellátás keretében a 6. § (2) bekezdése szerinti körzetben.

6. Iskola egészségügyi ellátás

6. § (1) Az iskola egészségügyi ellátás az Önkormányzat illetékességi területén a házi gyermekorvos útján biztosított a martonvásári telephelyű köznevelési intézményekben nevelésben, oktatásban részesülő gyermekek, tanulók számára.

(2) [8] Az iskola egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői ellátást az Önkormányzat a Martonvásári Beethoven Általános Iskola és a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium martonvásári telephelyű intézményegységeiben iskolai oktatásban részesülő tanulók számára biztosítja.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

1

A.)

B.)

Martonvásár
I. háziorvosi körzete

Martonvásár
II. háziorvosi körzete

1.

Aradi vértanúk tere

Ady Endre utca

2.

Arany János utca

Bajcsy-Zsilinszky utca

3.

Báthory köz

Balassi Bálint köz

4.

Bem tér

Bercsényi köz

5.

Béke utca

Bocskay utca

6.

Brunszvik út

Boglárka utca

7.

Bulgárház

Budai út

8.

Búza utca

Dreher utca

9.

Damjanich utca

Estike utca

10.

Deák Ferenc utca

Gábor Áron utca

11.

Dózsa György út

Gábormajor

12.

Emlékezés tere

Gárdonyi Géza utca

13.

Kuti András utca

Gólyahír utca

14.

Erkel Ferenc utca

Hunyadi utca

15.

Fehérvári út

Jókai Mór utca

16.

Felsőmajor

József Attila utca

17.

Frangepán köz

Karinthy utca

18.

Határ utca

Kinizsi utca

19.

Illyés Gyula tér

Gyulay utca

20.

Kassák Lajos köz

Kolozsvári utca

21.

Kazinczy Ferenc köz

Kossuth tér

22.

Kodály Zoltán utca

Magtár utca

23.

Kölcsey Ferenc utca

Mikszáth Kálmán utca

24.

Malom utca

Nyitrai utca

25.

MÁV Vasútállomás

Orgona utca

26.

Móra Ferenc köz

Petőfi Sándor utca

27.

Orbánhegyi utca

Pipacs utca

28.

Radnóti Miklós utca

Pusztai József utca

29.

Rákóczi Ferenc utca

Százszorszép utca

30.

Rózsa utca

Tátra utca

31.

Sporttelep utca

Táncsics utca

32.

Szent László út

Vasvári Pál utca

33.

Széchenyi István utca

34.

Szőlőhegyi utca

35.

Teleki Pál utca

36.

Tükrösi utca

37.

Vajda János utca

38.

Vasút utca

39.

Váci Mihály utca

40.

Vörösmarty Mihály utca

41.

Wesselényi köz

42.

Zrínyi Miklós utca

2. melléklet

2

A

B

C

Martonvásár
I. védőnői körzete

Martonvásár
II. védőnői körzete

Martonvásár
III. védőnői körzete

1.

Arany János utca

Ady Endre utca

iskola védőnői körzet

2.

Balassi Bálint köz

Aradi vértanúk tere

3.

Bem tér

Bajcsy-Zsilinszky út

4.

Bercsényi köz

Báthory köz

5.

Béke utca

Bocskay utca

6.

Boglárka utca

Budai út

7.

Brunszvik utca

Damjanich utca

8.

Bulgárház

Deák Ferenc utca

9.

Búza utca

Dreher utca

10.

Dózsa György út

Erkel Ferenc utca

11.

Emlékezés tere

Frangepán köz

12.

Estike utca

Gábor Áron utca

13.

Fehérvári út

Gábormajor

14.

Felsőmajor

Gárdonyi Géza utca

15.

Gólyahír utca

Gyulay utca

16.

Határ utca

Hunyadi utca

17.

Kassák Lajos köz

Illyés Gyula tér

18.

Kazinczy Ferenc köz

Jókai Mór utca

19.

Kodály Zoltán utca

József Attila utca

20.

Kuti András utca

Karinthy utca

21.

MÁV Vasútállomás

Kinizsi utca

22.

Malom utca

Kolozsvári utca

23.

Móra Ferenc köz

Kossuth tér

24.

Orbánhegyi utca

Kölcsey Ferenc utca

25.

Radnóti Miklós utca

Magtár utca

26.

Rákóczi Ferenc utca

Mikszáth Kálmán utca

27.

Rózsa utca

Nyitrai utca

28.

Sporttelep utca

Orgona utca

29.

Százszorszép utca

Petőfi Sándor utca

30

Szent László út

Pipacs utca

31.

Szőlőhegyi utca

Pusztai József utca

32.

Tükrösi utca

Széchenyi István utca

33.

Vajda János utca

Táncsics utca

34.

Vasút utca

Tátra utca

35.

Vörösmarty Mihály utca

Teleki Pál utca

36.

Zrínyi Miklós utca

Váci Mihály utca

37.

Vasvári Pál utca

38.

Wesselényi köz

1

A rendelet szövegét 2019.02.01. napi hatállyal a 23/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

2

A rendelet szövegét 2019.02.01. napi hatállyal a 23/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.