Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól

Hatályos: 2015. 05. 01

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól

Martonvásár Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Martonvásár város közigazgatási területén kedvtelésből tartott állat tulajdonosára, tartójára (továbbiakban: állattartó) terjed ki.

2. § (1) Az állattartó köteles az állat jellegzetességeit figyelembe véve törekedni arra, hogy az állat életterét lehetőség szerint ingatlanán belül alakítsa ki, a szomszédos ingatlanok, és közterületek beszennyezése és indokolatlan zavarása nélkül.

(2) Az állattartó csak annyi állatot tarthat, amennyit biztonsággal el is tud látni.

(3) A tartott állat szaporulatáról az állattartó köteles gondoskodni.

(4) Az állattartónak, amennyiben fennáll az állat elkóborlásának veszélye, kötelessége lehetőség szerint gondoskodni az adatait tartalmazó egyedi beazonosítást szolgáló jelölés alkalmazásáról (név, cím – nyakörvön, bilétán).

(5) Közterületen elhullott állat elföldeléséről az állattartó köteles gondoskodni.

3. § Ez a rendelet 2015. május 1, napján lép hatályba.