Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2016. 12. 01

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Helyi népszavazást a település választópolgárai 25%-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 18/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete.