Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról

Hatályos: 2021. 04. 29

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § (1) Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei költségvetése 2020. évi teljesítését

  • a) 1.052.695 E Ft működési bevétellel,
  • b) 337.438 E Ft felhalmozási bevétellel,
  • c) 1.281.220 E Ft finanszírozási bevétellel,
  • d) 341.141 E Ft személyi juttatással,
  • e) 62.663 E Ft munkaadót terhelő járulékkal,
  • f) 286.281 E Ft dologi kiadással,
  • g) 352.588 E Ft támogatással, pénzbeli juttatással,
  • h) 859.141 E Ft felhalmozási kiadással,
  • i) 19.296 E Ft finanszírozási kiadással,

az 1-19. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési maradványát a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az állami támogatásokból eredő visszafizetési kötelezettség 2 840 000 Ft.

2. § Az önkormányzat kötelezettséggel nem terhelt maradványt a 13. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat elrendeli a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását a 14. melléklet szerint.

4. § Az önkormányzat az intézmények kötelezettséggel nem terhelt maradványát gazdálkodási okokból elvonja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2020. évi zárszámadás 1.mell.pdf

2. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2020. évi zárszámadás 2.mell.pdf

3. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzata bevételei 2020. (intézmények nélkül)

2020. évi zárszámadás 3.mell.pdf

1. Martonvásár Város Önkormányzata átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

2020. évi zárszámadás 3.1.mell.pdf

2. Martonvásár Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése

2020. évi zárszámadás 3.2.mell.pdf

3. Martonvásár Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése

2020. évi zárszámadás 3.3.mell.pdf

4. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzata normatív támogatások kimutatása

2020. évi zárszámadás 4.mell.pdf

5. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzata kiadásai 2020.

2020. évi zárszámadás 5.mell.pdf

1. Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

2020. évi zárszámadás 5.1.mell.pdf

2. Városfejlesztési feladatok saját forrásból

2020. évi zárszámadás 5.2.mell.pdf

3. Városfejlesztési feladatok EU-s forrásból

2020. évi zárszámadás 5.3.mell.pdf

4. Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

2020. évi zárszámadás 5.4.mell.pdf

5. Szociális feladatok ellátása

2020. évi zárszámadás 5.5.mell.pdf

6. Egyéb működési célú támogatások

2020. évi zárszámadás 5.6.mell.pdf

7. Egyéb tevékenység

2020. évi zárszámadás 5.7.mell.pdf

6. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzata kiadásai 2020. Intézmények mindösszesen

2020. évi zárszámadás 6.mell.pdf

1. Polgármesteri Hivatal

2020. évi zárszámadás 6.1.mell.pdf

2. Brunszvik Teréz Óvoda

2020. évi zárszámadás 6.2.mell.pdf

3. Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

2020. évi zárszámadás 6.3.mell.pdf

7. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) célú kiadásai előirányzata feladatonként

2020. évi zárszámadás 7.mell.pdf

8. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) célú kiadásai előirányzata feladatonként

2020. évi zárszámadás 8.mell.pdf

9. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi létszámkerete

2020. évi zárszámadás 9.mell.pdf

10. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

2020. évi zárszámadás 10.mell.pdf

11. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzata működési és felhalmozási támogatások részletezése

2020. évi zárszámadás 11.mell.pdf

12. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzata maradvány megállapítás és pénzeszköz változás

2020. évi zárszámadás 12.mell.pdf

13. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi pénzmaradvány levezetése

2020. évi zárszámadás 13.mell.pdf

14. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi pénzmaradványának felosztása kötelezettséggel terhelt maradvány megállapítás

2020. évi zárszámadás 14.mell.pdf

15. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzata által adott 2020. évi közvetett támogatások

2020. évi zárszámadás 15.mell.pdf

16. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzatának mérlege

2020. évi zárszámadás 16.mell.pdf

17. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi eredménykimutatása

2020. évi zárszámadás 17.mell.pdf

18. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása

1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2020. évi zárszámadás 18.1.mell.pdf

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2020. évi zárszámadás 18.2.mell.pdf

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2020. évi zárszámadás 18.3.mell.pdf

19. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

2020. évi zárszámadás 19.mell.pdf