Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V.12.) önkormányzati rendelete

a vásárokról és a piacokról

Hatályos: 2021. 06. 01

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete

a vásárokról és a piacokról

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredetei jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Martonvásár Város közigazgatási területén Martonvásár Város Önkormányzata a következő vásárokat, piacokat tartja fenn:

  • a) helyi termelői piac (2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.),
  • b) alkalmi vásár (2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.).

2. § (1) Az 1. § szerinti vásárokat, piacokat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti.

(2) A vásárok, piacok üzemeltetésének szabályait az Üzemeltető üzemeltetési szabályzatban állapítja meg.

3. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.