Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (IX.1.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Hatályos: 2021. 10. 01

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa fenntartott Brunszvik Teréz Óvodában (székhelye: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.) a gyermekétkeztetés nettó intézményi térítési díját – a nyersanyagköltségek figyelembevételével – 465,- Ft/ellátási nap/fő összegben határozza meg.

2. § Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmények közül a Beethoven Általános Iskolában (2462 Martonvásár, Szent László út 2.) a gyermekétkeztetés nettó intézményi térítési díját – a nyersanyagköltségek figyelembevételével – 510,- Ft/ellátási nap/fő összegben határozza meg, melyből a déli meleg főétkezés: 310,- Ft/fő, a kisétkezés (tízórai, uzsonna): 100,- Ft/fő.

3. § Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmények közül a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumban (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 32.) a gyermekétkeztetés nettó intézményi térítési díját – a nyersanyagköltségek figyelembevételével –

  • a) a 7-14 éves korosztály esetében 720,- Ft/ellátási nap/fő,
  • b) a 15-18 éves korosztály esetében 800,- Ft/ellátási nap/fő,
  • c) a 19-60 éves korosztály esetében 855,- Ft/ellátási nap/fő

összegben határozza meg.

4. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

5. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016 (II.10.) önkormányzati rendelet.