Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról

Hatályos: 2022. 04. 28

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról

2022.04.28.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei költségvetése 2021. évi teljesítését

a) 1.325.545 E Ft működési bevétellel,

b) 263.682 E Ft felhalmozási bevétellel,

c) 794.548 E Ft finanszírozási bevétellel,

d) 370.530 E Ft személyi juttatással,

e) 61.972 E Ft munkaadót terhelő járulékkal,

f) 316.923 E Ft dologi kiadással,

g) 413.934 E Ft támogatással, pénzbeli juttatással,

h) 478.114 E Ft felhalmozási kiadással,

i) 21.745 E Ft finanszírozási kiadással,

az 1–18. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési maradványát e 12. melléklet szerint,

(3) Az állami támogatásokból eredő visszafizetési kötelezettséget 1.520 E Ft-ban hagyja jóvá.

2. § Az önkormányzat kötelezettséggel nem terhelt maradványt e rendelet 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat elrendeli a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását, a 13. melléklet szerint.

4. § Az önkormányzat az intézmények kötelezettséggel nem terhelt maradványát gazdálkodási okokból elvonja.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.