Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.12.01.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.

1. § A Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételeit és kiadásait 51.285 E Ft-tal növeli és 2.565.776 E Ft módosított főösszeggel, az 1-6. mellékletek szerint állapítja meg.

2. § (1) A Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

7. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

8. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

9. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet