Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 02- 2022. 12. 02

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2022.12.02.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez8

6. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez9

7. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez10

8. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez11

9. melléklet a 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez12

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.