Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az illetményalap megállapításáról

2023.01.01.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Martonvásári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380,- Ft.

2. § Hatályát veszti az illetményalap megállapításáról szóló 38/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelet.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.