Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01- 2022. 08. 01

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.01.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és a (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el.

1. § Az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. Napköziotthonos óvoda

1. A napközi otthonos óvodában az étkezési nettó térítési díj :


450,- Ft

- Reggeli:

110,- Ft

- Ebéd:

240,- Ft

- Uzsonna:

100, -Ft

2. Általános iskola

2. Az általános iskolai étkezési nettó térítési díj:


505- Ft

- Reggeli:

115,- Ft

- Ebéd:

285,- Ft

- Uzsonna:

105, -Ft

3. Diétás étkezés (napköziotthonos óvoda és általános iskola)

3. A napközi otthonos óvodai és általános iskolai diétás étkezési nettó térítési díj:


945,- Ft

- Reggeli:

215,- Ft

- Ebéd:

520,- Ft

- Uzsonna:

210, -Ft”