Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 14/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01- 2022. 08. 01

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 14/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.01.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:

1. § A gyermekjóléti alapellátások térítési díjairól szóló 14/2018 (XI.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Mini bölcsőde

A mini bölcsődében az étkezés térítési díja:415,- Ft

- Reggeli:

100,- Ft

- Tízórai:
- Ebéd:

50,- Ft
180,- Ft

- Uzsonna:

85, -Ft”